MARZENA SADKOWSKA

Nauczyciel wychowania fizycznego

PSP w Iłży

 

LEKCJA OTWARTA

Klasa: IV

Temat lekcji: Podania piłki w rytmie trzech kroków w miejscu i w ruchu w trójkach ze zmianą miejsc.

Cele lekcji:

Umiejętności-prawidłowe podania i chwyty piłki.

Sprawność fizyczna-kształtowanie sprawności specjalnej do piłki ręcznej.

Wiadomości-właściwa postawa ciała i ułożenie rąk przy podaniu i chwycie piłki

Pomoce – piłki ręczne, kreda, pachołki lub chorągiewki

Punkty, ogniwa toku

Opis zabaw, gier, ćwiczeń

Czas

Część wstępna – 8 minut

Czynności organizacyjno – porządkowe.

Zbiórka, raport, powitanie, sprawdzenie obecności i przygotowania ćwiczących. Przedstawienie celów lekcji i uzasadnienie potrzeby ich realizacji. Kontrola stroju, miejsca ćwiczeń, stanu przyborów i sprzętu.

2 min

Przygotowanie do wysiłku.

“Piłka parzy” Ćwiczący ustawieni są za linią końcową boiska. Na sygnał przebiegają na drugi koniec sali, jednocześnie uważając by nie wpaść na toczące się piłki, rzucone przez dwóch ćwiczących ustawionych na liniach bocznych naprzeciwko siebie.

2 min

Ćwiczenia kształtujące

Bieg przodem, na sygnał obrót o 360º i dalej bieg.

Bieg przodem, na sygnał przysiad, wyskok do góry i bieg.

Krok odstawno – dostawny prawym bokiem, na sygnał lewym bokiem.

Podskoki zmienne.

Skoki zajęcze.

Przy drabinkach ustawienie przodem: jedna noga na drugim szczebelku, ręce chwytają drugi na wysokości pasa – podskoki, zmiana nogi.

Ustawienie tyłem w odległości pół kroku od drabinek, opad tułowia z jednoczesnym skrętem – ugięte ręce odpychają ciało od drabinki, powrót do postawy wyjściowej, skurcz i rozkurcz palców.

Ruchy okrężne w nadgarstkach.

4 min

Część główna – 30 minut

Ćwiczenia w formie ścisłej

W biegu odbicie co parę kroków z lewej nogi wzwyż i podciągnięcie kolana prawej nogi do góry. Lądowanie na nogę lewą. Zawodnicy leworęczni ćwiczą odwrotnie.

Ćwiczenie bez piłki.

Ćwiczenie jw. z piłką.

Ćwiczący trzymając piłkę biegnie z nią trzy kroki i rzuca piłką w wyskoku do partnera, po czym cofa się na swoje miejsce, partner wykonuje to samo ćwiczenie.

Podania piłki w biegu w dwójkach zakończone rzutem do bramki w wyskoku.

Dwa rzędy ćwiczących – pierwszy z jednego rzędu biegnie w kierunku rzędu przeciwnego. W połowie drogi otrzymuje piłkę z przeciwnego rzędu. Zawodnik, który mu ją podał biegnie w jego kierunku i przy mijaniu otrzymuje piłkę. Następnie podaje ją do drugiego zawodnika z rzędu przeciwnego, biegnie na jego koniec. Zawodnik, który rozpoczął ćwiczenia, także biegnie na koniec rzędu.

Ćwiczący ustawieni w czterech rzędach ćwiczą dwoma piłkami jednocześnie. Pierwsi z dwóch sąsiednich rzędów podają piłkę do rzędów przeciwnych – jedni sposobem półgórnym, drudzy kozłem i biegną na koniec swoich rzędów.

Ćwiczący stoją w jednym rzędzie. Z przodu, z boku znajduje się dwóch zawodników. Nr 1 podaje piłkę pierwszemu zawodnikowi, który z rzędu biegnie w kierunku bramki. Po otrzymaniu piłki podaje ją zawodnikowi nr 2 i biegnie dalej, otrzymuje od niego piłkę i rzuca do bramki. Po zakończeniu ćwiczenia przechodzi na miejsce zawodnika nr 2, a ten na miejsce nr 1. Z tego miejsca po podaniu przechodzi z kolei na koniec rzędu. Przed rozpoczęciem ćwiczenia zawodnik nr 2 podaje piłkę zawodnikowi nr 1.

30 min

Część końcowa – 7 minut

Korekcja wad postawy.

Ćwiczenia oddechowe. Siad prosty, dłonie ułożone na karku. Wdech z jednoczesnym przesunięciem łokci w tył i ściągnięciem łopatek. Wydech z opadem tułowia w przód.

5 min

Podsumowanie lekcji.

Zbiórka, przypomnienie celów lekcji i ocena ich realizacji. Ocena aktywności i osiągnięć uczniów. Pożegnanie

2 min